KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 

Dr. F. İlhan Tezcan (Başkan)

Dr. K. Aydan İkincioğulları (Başkan Yardımcısı)

Dr Necil Kütükçüler

Dr. E. Figen Doğu

Dr. İsmail Reisli

Dr. Zafer Çalışkaner

Dr. Caner Aytekin

KONGRE BAŞKANI

Dr. Ahmet Oğuzhan Özen

DÜZENLEME KURULU

Dr. F. İlhan Tezcan Dr. K. Aydan İkincioğulları Dr. Necil Kütükçüler
Dr. E. Figen Doğu Dr. İsmail Reisli Dr. A. Zafer Çalışkaner
Dr. Caner Aytekin Dr. Ahmet Oğuzhan Özen  Dr. Sevgi Bilgiç Eltan
Dr. Asena Pınar Sefer    
     
 
KONGRE BİLİMSEL KURULU
 
Dr. F. İlhan Tezcan Dr. K. Aydan İkincioğulları Dr. Necil Kütükçüler
Dr. E. Figen Doğu Dr. İsmail Reisli Dr. A. Zafer Çalışkaner
Dr. Caner Aytekin Dr. Ahmet Oğuzhan Özen  Dr. Sevgi Bilgiç Eltan
Dr. Asena Pınar Sefer    
     
        
 
KONGRE SEKRETERLERİ  

Dr. Sevgi Bilgiç Eltan
E-posta:
dr_sevgibil@hotmail.com

Dr. Asena Pınar Sefer
E-posta:
asenasefer@gmail.com