5. KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ

20 - 23 MART 2019 TITANIC DELUXE BELEK HOTEL - ANTALYA
KONGRE PROGRAMI
20 Mart 2019 Çarşamba
13:30 - 15:30 Olgularla PİY’de Tanı Kursu (İnteraktif)
Kurs Başkanı: Dr. Figen Doğu, Dr. Caner Aytekin
13:30 - 13:55     Dr. Ayça Kıykım
13:55 - 14:20    Dr. Saliha Esenboğa
14:20 - 14:45     Dr. Fatih Çelmeli
14:45 - 15:10 Dr. Candan İslamoğlu
15:10 - 15:30    Sorular ve tartışma
15:30 - 16:00   Kahve Molası
16:00 - 17:35 PİY Hemşireliği Kursu
Kurs Başkanı: Dr. Aydan İkincioğulları, Hem. Birsel Küçükersan
16:00 - 16:20     İmmün sistem ve eksiklikleri 
Dr. İlhan Tezcan
16:20 - 16:40     Primer immün yetmezliklerde genel tedavi prensipleri
Dr. Caner Aytekin
16:40 - 17:00     SCIG mı IVIG mi?
Dr. İsmail Reisli
17:00 - 17:20    Erişkin kliniğinde PİY
Dr. Zafer Çalışkaner
17:20 - 17:35     Tartışma
18:00 - 18:30 AÇILIŞ                             
Prof. Dr. İlhan Tezcan
Prof. Dr. Figen Doğu
18:30 - 19:15 AÇILIŞ Konferansı
Oturum başkanları:Dr. İlhan Tezcan, Dr. Figen Doğu
Konuşmacı: Dr. Kaan Boztuğ
19:15 AKŞAM YEMEĞİ 
21 Mart 2019 Perşembe
08:30 - 10:20 PİY TANISI
Oturum Başkanları: Dr. Zafer Çalışkaner, Dr. Mutlu Yüksek
08:40 - 09:10 1900’lerden günümüze PİY                        
Dr. Özden Sanal
09:10 - 09:30 Çocukta klinik ipuçları , 10 uyarıcı işaret yeterli mi?
Dr. Ferah Genel 
09:30 - 09:50 Eriskinde klinik ipuçları , uyarıcı işaretleri genişletmeli miyiz?
Dr. Ömür Ardeniz
09:50 - 10:20 KAHVE MOLASI
10:20 - 12:30 PİY tanısında Laboratuvar
Oturum Başkanları: Dr. İsmail Reisli, Dr. İhsan Gürsel 
10:20 - 10:40 PİY de kullanılan ileri akım sitometri testleri
Dr. Mayda Gürsel 
10:40 - 11:00 Fenotipten genotipe mi?
Dr. Şebnem Kılıç
11:00 - 11:20 Tanıda kullanılan genetik testler, genotipten fenotipe mi?
Dr. Serdar Ceylaner
11:20 - 11:40 Yenidoğan taramasından öğrendiklerimiz
Dr. Lale Şatıroğlu Tufan 
11:40 - 11:55 Hiper IgE'de yeni bir defekt
Dr. Sevgi Köstel Bal
11:55 - 12:10 Primer immün yetmezlik düşünülen hastaların hedeflenmiş yeni nesil dizileme yöntemi ile araştırılması
Dr. Çağman Tan
12:10 - 12:20 Tartışma
12:20 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Uydu Sempozyumu - Primer İmmün Yetmezliklerde  Subkutan İmmünglobulin Uygulamaları - Dem İlaç
Oturum Başkanları : Dr. Aydan İkincioğulları
Konuşmacı : Elif Karakoç Aydıner
ANA SALON SALON B
14:30 - 16:00 PİY’de kök hücre nakli  14:30 - 16:00 İmmünglobulin replasman tedavisi pratiğimizi geliştirelim
Oturum Başkanları: Dr. İlhan Tezcan Dr. Nurdan Taçyıldız Hem. Pembe Gözde Gündoğan
14:30 - 14:50 Hangi hastaya ne zaman transplantasyon?
Dr. Şule Haskoloğlu
14:50 - 15:10 Kök hücre naklinde güncel yaklaşımlar Hem. Feride Özkan
Dr. Funda Çipe
15:10 - 15:30 Adölesan ve erişkin PİY’lerde kök hücre nakli
Dr. Meltem Kurt Hem. Havva Bozkurt Alan 
15:30 - 15:50 Kronik GVHD ve tedavi
Dr. Serap Aksoylar Hem. Zehra Caferoğlu
15:50 - 16:00 Rac2 eksikliği olan olguda kemik iliği nakli
Dr. Serkan Filiz
16:00 - 16:30 Kahve molası
16:30 - 17:10 Konferans
Oturum Başkanları: Dr. M.Yavuz Köker, Dr. Öner Özdemir
16:30 - 17:10 Kronik granülomatöz Hastalık konusunda bilmediklerimiz ve yeni izlem stratejileri
Dr. Necil Kütükçüler
17:10 - 17:50 PİY ve Gastrointestinal sistem 
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet Özen, Dr. Demet Altun
17:10 - 17:30 PİY’lerde karaciğer hastalığı
Dr. Aysel Yüce
17:30 - 17:50 PİY’de bağırsak hastalığı
Dr. Buket Dalgıç
18:00 - 19:00 Poster Saati
19:00 Akşam yemeği
22 Mart 2019 Cuma
08:30 - 09:30 Az bildiklerimiz NFKB/PIK3
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Metin, Dr. Mustafa Güleç
08:30 - 08:50 NFKB Yolağı ve PİYler
Dr. Hasibe Artaç
08:50 - 09:10 PIK3 ve PİYler
Dr. Deniz Çağdaş Ayvaz
09:10 - 09:45 Konferans :   Immünglobulin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 
Oturum Başkanları: Dr. İlhan Tezcan, Dr. Mehmet Kılıç
Konuşmacı : Dr. Leman Yel
09:45 - 10:25 Konferans - Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Primary Immunodeficiencies
Oturum Başkanları: Dr. Aydan İkincioğulları, Dr. Türkan Patıroğlu
Konuşmacı: Dr. Tayfun Güngör
10:25 - 10:45 KAHVE MOLASI 
10:45 - 11:55 PİY’de hedef yönelik tedaviler 
Oturum Başkanları: Dr. Necil Kütükçüler, Dr. Deniz Çağdaş Ayvaz
10:45 - 11:05 Abatacept/LRBA-CTLA-4
Dr. Safa Barış
11:05 - 11:25 Jak İnhibitörleri 
Dr. Elif Karakoç Aydıner
11:25 - 11:45 mTOR inhibitörleri
Dr. Şükrü Güner 
11:45 - 11:55 Tartışma ve sorular 
11:55 - 12:35 Konferans : IgE sentezi ve HiperIgE sendromları
Oturum Başkanları: Dr. Şebnem Kılıç, Dr. Erdem Topal
Konuşmacı: Dr. Sevgi Keleş 
12:35 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Uydu Sempozyumu - Primer ve Sekonder İmmünYetmezlik Tedavi Yöntemlerini Tartışıyoruz - Eczacıbaşı Shire
Oturum Başkanları :  Dr. İlhan Tezcan, Dr. Figen Doğu
Konuçmacılar : Dr. Aydan İkincioğulları, Muhlis Cem Ar
14:30 - 16:00 Diğer bilim dallarının perspektifinden PİY
Oturum Başkanları: Dr. Derya Ufuk Altuntaş, Dr. Güzide Aksu
14:30 - 14:50 Göğüs hastalıkları kliniğinde PİY 
Dr. Nural Kiper
14:50 - 15:10 PİY tanısında ipucu olarak malignite
Dr. Emel Ünal
15:10 - 15:30 Romatoloji kliniğinde PİY
Dr. Güzide Aksu
15:30 - 15:50 PİY ve Nörolojik Bulgular
Dr. Banu Anlar
15:50 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:30 Kahve molası
16:30 - 17:00 PİY ve Gelecek 
Oturum Başkanları: Dr. Özden Sanal, Dr. İlhan Tezcan 
Dr. Aydan İkincioğulları
17:00 - 18:10 Ben nasıl tedavi ediyorum
Oturum Başkanı: Dr. Özlem Keskin, Dr. Çiğdem Aydoğmuş 
17:00 - 17:20 PİY’de Otoimmün sitopeniler
Dr. Ayşe Metin 
17:20 - 17:40 PİY’de CMV
Dr. Mutlu Yüksek
17:40 - 18:00 PİY’de BCGitis
Dr. Neslihan Karaca
18:00 - 18:10 NK hücre düşüklüğü olan hastalarda NK hücre alt gruplarının, NK hücre sitotoksisitesinin ve FcgammaRIII gen mutasyonlarının araştırılması
Dr. Mehmet Ali Karaselek
19:00 Akşam yemeği
23 Mart 2019 Cumartesi
08:15 - 08:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Dr. Figen Doğu
Konuşmacı: Dr. Zafer Çalışkaner
08:30 - 09:40 PİY ler ve Allerji
Oturum Başkanları: Dr. Fazıl Orhan, Dr. Metin Aydoğan 
08:30 - 08:50 Egzema ve PİY
Dr. Günseli Bozdoğan 
08:50 - 09:10 Solunum yolu allerjisi ve PİY
Dr. Koray Harmancı
09:10 - 09:40 PİY ile ilişkili vakıf ve hasta dernekleri
Oturum Başkanı: Dr İlhan Tezcan, Dr. Aydan İkincioğulları, 
Candan Bişeyler Vakfının öyküsü Dr. Gülsan Sucak
İMYED - Ömer İren
09:40 - 10:10 KAHVE MOLASI 
10:10 - 11:05 Şaşırtıcı Olgular
Oturum Başkanları: Dr. Funda Çipe, Dr. Zülfikar Akelma
10:20 - 10:35 Dr. Nesrin Gülez
10:35 - 10:50 Dr.Dilek Doğruel
10:50 - 11:05 Dr.Dilara Kocacık Uygun 
11:15 - 12:00 Kapanış Konferansı - Lymphoma, Lymphoid proliferation and PID
Oturum Başkanları: Dr. İlhan Tezcan, Dr. Figen Doğu 
Konuşmacı: Dr. Gülbu Uzel
12:00 - 12:30 Kapanış ve fotoğraf çekimi