BİLDİRİ KURALLARI

Kongremize gönderilecek olan bildiriler sadece poster bildirileri şeklinde ve online olarak kongre web sitesi (www.klinikimmunoloji.com) üzerinden kabul edilecektir. Bildiri gönderimi aşağıdaki kurallara göre yapılmalıdır. E-mail, fax ve diğer yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


1- Bildirilerinizi online olarak 15 Ekim 2019 tarihinden sonra gönderebilirsiniz.

2- Bildiri özetlerinin son gönderme tarihi 31 Ocak 2020'dur. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Poster boyutları 50cm x 70cm olmalıdır.

3- Bildiri kabulü, bildirilerin asılacağı tarihler ve bildiri poster numaraları 03 Şubat 2020 tarihinde kongre web sitesinde ilan edilecektir.

4- Kabul edilen poster bildirilerin belirlenen tarihlerde asılmaması durumunda, bildiri sahiplerinin kurumlarına gerekli geri bildirimler yapılacaktır.

5- Poster bildirilerin asıldıkları günün sonunda kaldırılmaması halinde organizasyon sekretaryası sorumluluk kabul etmeyecektir.

6- Gönderilen bildirinin kongre kitapçığında basılabilmesi için bildiride ismi bulunanlardan en az bir kişinin kongreye kayıt yaptırmış olması gereklidir.

7- Sisteme girilen poster bildirileri ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

8- Bildiri başlığı büyük harfler ile yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalıdır.

9- Bildiri özeti metni 250 kelimeden fazla olmamalıdır.

10- Bildiri içerisinde yer alan resim ve tablo sayısı en fazla birer adet olmalıdır.
Bildiriler kongremizde poster alanı olarak belirlenen alanda asılacaktır. Bildiri sahiplerinin belirtilen tarih ve saatlerde posterlerini sunmak üzere poster alanında hazır bulunmaları gereklidir.