KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 

Dr. Aydan İkincioğulları (Başkan)

Dr Necil Kütükçüler

Dr. E. Figen Doğu

Dr. İsmail Reisli

Dr. Zafer Çalışkaner

Dr. Caner Aytekin

KONGRE BAŞKANI

Dr. Dr. Aydan İkincioğulları

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Dr. F. İlhan Tezcan Dr. K. Aydan İkincioğulları
Dr. Necil Kütükçüler Dr. E. Figen Doğu
Dr. İsmail Reisli Dr. Zafer Çalışkaner
Dr. Caner Aytekin Dr. Deniz Çağdaş Ayvaz
Dr. Ayşe Metin Dr. Uğur Muşabak
Dr. Lale Şatıroğlu Dr. Şule Haskoloğlu
Dr. Saliha Esenboğa Dr. Candan İslamoğlu
 
KONGRE BİLİMSEL KURULU
 
Dr. F. İlhan Tezcan Dr. K. Aydan İkincioğulları
Dr. Necil Kütükçüler Dr. E. Figen Doğu
Dr. İsmail Reisli Dr. Zafer Çalışkaner
Dr. Caner Aytekin Dr. Deniz Çağdaş Ayvaz
Dr. Ayşe Metin Dr. Uğur Muşabak
Dr. Lale Şatıroğlu Dr. Şule Haskoloğlu
Dr. Saliha Esenboğa Dr. Candan İslamoğlu
 
 
KONGRE SEKRETERLERİ  

Dr. Şule Haskoloğlu
E-posta: [email protected]

Dr. Candan İslamoğlu
E-posta: [email protected]